Downloads en ANBI-statusWillemijn Dupuis is initiatiefnemer van KinderrechtenNU, met input en hulp vanuit het wetenschapsveld, de praktijk en vooral van de kinderen zelf.

Foto's: Sanne te Pas

Bestuursleden

Hugo Crul - waarnemend voorzitter
Margretha Du Carmo Krabbe - bestuurslid
Rafie Greve - penningmeester

Contact

Voor meer informatie en aanvragen producten:

Mail: info@kinderrechten.nu

Bel: 06-4142 6600


ANBI-Status ANBI-status

Twitter

@KinderrechtenNU

@willemijndupuis

@KinderMeldcode

Ambassadeurs van KinderrechtenNU - Maya Aumaj, communicatieadviseur, Kinderrechtenambassadeur • Ruud van Bennekom, directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters • Jolanda van Boven, juriste desk zorgwetten • Hans Butselaar, voorzitter Raad van Bestuur CJG Rijnmond • Martine Delfos, psycholoog, ‘Luister je wel naar mij?’ • Heleen Dupuis, oud-hoogleraar medische ethiek • Duymaer van Twist, oud-inspecteur generaal Iman • Iman Ebdul, kinderrechtenambassadeur • Leonard K. Geluk, voorzitter College van Bestuur De Haagse Hogeschool • Daan de Haas, wethouder gemeente Zuidplas •  Cees Hoefnagels, wetenschappelijk onderzoeker • Monique L’Hoir, GGD Noord Oost Gelderland, bestuurslid KRNU • Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs • Els Jonker, jeugdarts, kindermantelzorg • Annettevan der Knaap, onderzoeker gevolgen van kindermishandeling, Films for Change • Bernadette van Oers, sector-manager GGD West Brabant • Diantha Rumahlewang, toezichthouder in onderwijs, voorzitter KRNU • Esther Taute, jeugdarts GGD West Brabant, lid Health Innovation School 2018 in Nijmegen • Mark Weekenborg, beleidsadviseur PO-Raad, Curriculum.nl • Herman Wijffels, oud-hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering • Jan Willems, oud-hoogleraar Rechten van het kind - Daarnaast heeft KinderrechtenNU een groot netwerk en maakt daar vaak gebruik van.

© Copyright KinderrechtenNu - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.